AKŞEMSETTİN HAZRETLERİNDEN ALTIN ÖĞÜTLER

0

Akşemsettin Hazretleri; İstanbul’un mânevî fâtihi, büyük âlim, üstad, hekim ve velîdir.

Akşemsettin Hazretlerinin asıl ismi Muhammed bin Hamzâ, lakabı Akşeyh’tir. Evliyânın büyüklerinden Şihâbüddîn Sühreverdî’nin neslindendir. Soyu, Hazret-i Ebûbekir’e ulaşır. Hacı Bayram-ı Velî’nin, ona; “Beyaz (ak) bir insan olan Zeyd’den, insan cinsinin karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin.” demesi sebebiyle, “Akşemsettîn” lakabı verilmiştir. Saçının, sakalının ağarması ve ak elbiseler giymesi sebebiyle “Akşemsettîn” denildiği de rivâyet edilmiştir.

İslâm Medeniyeti’nin yetiştirdiği mümtaz isimlerden biri olan Akşemseddin Hazretlerinin oğulları ve talebelerine vasiyeti:

 1. Her işe besmele ile başla.
 2. Temiz ol.
 3. Daima iyiliği adet edin.
 4. Tembel olma…
 5. Namaza önem ver!
 6. Nimete şükür, belâya sabır et.
 7. Dünyanın mutluluğuna mağrur olma. Kendini başkalarına mehtetme!
 8. Namahreme bakma. Harama bakmak gaflet verir.
 9. Kimsenin kalbini kırıp viran eyleme.
 10. Düşen şeyi alıp temizleyerek yersen; fakirlikten kurtulursun.
 11. Edepli, mütevâzı ve cömert ol!
 12. Tırnağınla dişini kurcalama.
 13. Elbisenin üzerinde dikmekten sakın.
 14. Cünüp kimse ile yemek yemek gam verir.
 15. Yalnız bir evde yatmaktan sakın.
 16. Çıplak yatmak fakirliğe sebep olur.

AKŞEMSETTİN HAZRETLERİ KİMDİR?

AKŞEMSETTİN HAZRETLERİ FETİHTEN SONRA NEDEN KAYBOLDU?

AKŞEMSETTİN HAZRETLERİNİN FATİH’E TAVSİYELERİ

Paylaş.

Yorumlar