İSLAM VE İHSAN

Hiçlik!

Anadolu dervişi, tevâzu ve mahviyet içinde yaşardı. Onlara göre dergâha edep ve hiçlikle giren kazanırdı.

Sultanahmet Camiî'nin Altı Minaresinin Sırrı!

Sultanahmet Camisi'nin altı minaresinin sırrı nedir?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Sigara Haramdır" Vurgusu

Zonguldak’ta ibadete açılan Uzun Mehmet Camii’nde ilk Cuma hutbesini irad eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sigaranın haram olduğunu vurguladı, &

Peygamber Efendimiz'in Ailesine Verdiği Değer

Peygamber Efendimiz (s.a.v) ailesine nasıl değer verirdi? Eşine nasıl davranırdı? Bir baba olarak tüm Müslüman için en güzel örnek Peygamberimiz (s.a.v) ve aile

Fazla Kilonun Vücuda Zararları

Fazla kilolu olmak ne demektir? Fazla kilo almanın nedenleri nelerdir? Fazla kilodan korunmak için neler yapabiliriz? Fazla kilonun obeziteye zemin oluşturması

İslam’da Zinanın Cezası

İslam’da zinanın ceza nedir? Zina için nasslarda öngörülen ceza.

Ecri Allah’a Ait Olanlar

Ecri Allah Teâlâ’ya âit olanlar kimlerdir? Ecrinin Allah’a ait olduğu bildirilen kimseler ve mükafatları.

Herkes Meal Yazabilir mi?

Meal yazmanın şartları nelerdir? Hangi ilme vakıf olmak gerekir? Tercümelerde nelere dikkat edilmelidir? Doç. Dr. Mesut Kaya cevaplıyor?

Peygamberlere İman ile İlgili Hadisler

Peygamberlere iman etmek ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimizin (s.a.v.) peygamberlere iman ile ilgili hadis-i şerifleri...

“İyiliği Yapanın Ecri Gibi Sevap Vardır” Hadisi

Hadisi şerif kimleri müjdeliyor? İyiliği yapmadan dahi yapan kişi gib sevap almak ne demek? Neden kişi o sevabı alır, hangi amelinden dolayı? Dr. Murat Kaya anl

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.