dost   (5928 içerik bulundu)

Dost ve Dostluk ile İlgili Ayetler

Dost nedir veyahut ne demektir? Dost ve dostluk kavramları Kur’an’da geçiyor mu? Dost ve dostluk ile ilgili ayet-i kerimeleri yazımızda bulabilirsiniz.

Dostluk Nedir?

Dostluk nedir? Dostluğun güzel misalleri nelerdir? Kul, Allah'ın (c.c) dostluğuna ermek için neler yapmalıdır? Samimi ve gönülden yakarışın fazileti ve farkı ne

Fâsık ve Kâfirlerle Neden Dost Olunmaz?

Allah Teala, neden fâsık ve kâfirlerle dostluktan sakınmamızı emrediyor? Fâsık ve kâfirlerle neden dost olunmaz? Mekânların kişiler üzerinde etkisi olur mu?

Gerçek Dost Nasıl Belli Olur?

Birinin gerçek dost olduğunu nasıl anlarız? Hz. Ömer'in (r.a.) en çok sevdiği kişi kimdir? Gerçek dostun alametleri...

En Hayırlı ve En Kötü Dost

En hayırlı dost ve en kötü dostlar kimlerdir? Nefsimizin hoşlandığı ve nefsimizin hoşlanmadığı şeylere davet eden kişiler bize dost mu, düşman mı?

Hak Dostlarının Ömer Bin Abdülaziz’e Ahiret Selameti İçin Verdiği Tavsiyeler

Kıyamet gününde azaptan nasıl kurtuluruz? Hak dostlarının Halife Ömer bin Abdülaziz’e âhiret selâmeti için verdiği tavsiyeler...

Kadının Hikmetli Sözlerinden İbret Alan Hak Dostu

İmtihana duçar olan İsrâiloğulları’ndan bir alime ziyarete gelen kadının hikmet dolu sözleri. Hak dostu Muhammed bin Kâ‘b el-Kurazî Hazretleri anlatıyor.

Allah Dostlarının Özellikleri Nelerdir?

Mizaçlarına göre Allah dostları 3 sınıftır ve 3’er alametle bilinirler. Peki Allah veyahut Hak dostlarının özellikleri nelerdir? Hz. Ebubekir (r.a.) açıklıyor.

Sadık Dost Kazanmanın Fazileti

Sâdık bir dost kazanmanın fazileti nedir?

Bütün Allah Dostlarının Ortak Vasfı

Bütün Allah dostlarının ortak vasfı nedir? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi anlatıyor...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.