VERİLEN HEDİYE VEYA PARAYI GERİ İSTEMEK CAİZ Mİ?

0

Yard. Doç. Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, İslam’da verilen hediye veya parayı geri istemek caiz mi? Borç olarak verilen parayı hibe edip sonra geri istemek doğru mu?” sorularını cevaplıyor.

VERİLEN HEDİYENİN GERİ İSTENMESİ DOĞRU MU?

Hz. Ömer (r.a) şöyle anlatır:

“İyi cins bir atımı Allah rızâsı için bir mücâhide vermiştim. O zât ata iyi bakamadı, onu zayıflattı. Bunun üzerine ben hayvanı para ile satın almak istedim. Ucuza vereceğini de tahmin ediyordum. Durumu Hz. Peygamber’e arzettim.

Allah Resûlü:

«–Bir dirheme bile verse, sakın onu satın alma, verdiğin sadakadan asla dönme! Zira bağışından dönen, kustuğunu yalayan gibidir» buyurdu.” (Buhârî, Hibe 30, 37; Müslim, Hibât 1, 2, 3, 4)

PEYGAMBER EFENDİMİZ NASIL HEDİYELEŞİRDİ?

Paylaş.

Yorumlar