TEFEKKÜR NEDİR? TEEMMÜL NEDİR? TEDEBBÜR NEDİR?

0

Tefekkür, kelime mânâsı bakımından; “ibret alarak bir şey üzerinde teksîf olmak ve derinleşmek” demektir.

Teemmül, durup düşünmek, tefekkürü devam ettirmek ve iyice araştırmak mânâsına gelir. Öğüt ve ibret almak ve hakîkate ulaşmak için kâinât ve hâdisât üzerinde inceden inceye düşünmeyi ifâde eder.

Tedebbür, bir işin neticelerini ve âkıbetini düşünmektir.

Biz bugün, bütün bu mânâları yalnızca “tefekkür etmek” veya “düşünmek” tâbirleriyle ifâde ediyoruz. Şüphesiz ki bu hâl, aziz milletimizi İslâm kültüründen tecrid etmek için lisânımızda yaşanan dehşetli tahrip ihânetinin acı bir neticesidir. Zira insan, kelimelerle düşünür. Mefhumları ve onların ifâde vâsıtaları olan kelimeleri eksiltilip çarpıtılmış bir lisan ile derin İslâmî tefekkürün ufuklarına açılmak mümkün değildir. Bu bakımdan Kur’ân kültüründen gelen kelimelerimize sahip çıkıp onları kullanarak yaşatmak ve onların yerine ikāme edilmek istenen uydurma dile aslâ îtibâr etmemek îcâb eder.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Tefekkür, Erkam Yayınları, 2013

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
ANKARALI BERBERDEN ENGELİLER İÇİN ANLAMLI KAMPANYA

Engelliler Haftası boyunca topladığı kapaklarla engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye almayı hedefleyen Ankaralı berber Buyruk, 100 mavi kapak getiren vatandaşları ücretsiz...

Kapat