zikreden bir dil

Hadisleri
0

Hayatta huzûr ve sürûru sadece dünya malında aramak ne büyük gaflettir. Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in…