Zahiriye mezhebi

Din
0

ZÂHİRÎLİK NEDİR?

Zâhiriyye, bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebidir. İslâmî hükümleri Kur’ân ve Sünnet’in zahirî (lafzî, sözel)…