zaferi de mağlûbiyeti de bazen bir topluma bazen öteki topluma veririz