vakıflar ve hizmetler

İnfak
0

VAKIFLARIN TOPLUMA KATKILARI

Vakıfların da târih boyunca büyük hayırlara vesîle olduklarını görüyoruz. Bir hayır müessesesi olarak vakıflar… İnfakta…