Ülü’l-azm ne demek

Din
0

HANİFLİK NEDİR?

Haniflik nedir? Hanifler kimlerdir? Her türlü sapıklıktan ve putperestlikten yüz çevirip Hakk’a yönelmeye, yalnız bir olan…

İSLAM
0

PEYGAMBERLERİN DERECELERİ

İslâm inancına göre bütün peygamberler, peygamber olmak açısından eşittirler. Allah, her müslümana aralarında herhangi bir…