üç balık hikayesinin konusu ve anafikri

Kıssâlar
0

ÜÇ BALIK HİKAYESİ

Mesnevi’de geçen ibret dolu bir kıssa, üç balığın hikayesi… Hazret-i Mevlânâ; müşahhas temsillerle nice mücerred…