MERHAMETLE KUCAKLAYAN KAPI

0

Gönlü vîrâne olmuş şahsı bütün menfî hâllerinden kurtaran muâmele…

Merhum Ramazanoğlu Mahmud Sâmi Hazretleri’nin bir talebesi, geçirdiği bir buhran sebebiyle mânen zaafa uğrar ve sarhoş bir vaziyette kapısına gelir. Kapıyı açan kişi:

“−Bu ne hâl! Hangi kapıya geldiğinin farkında mısın?” diye azarlayınca, bitkin ve bîçâre adamcağız:

“−Beni merhametle kucaklayacak başka kapı var mı ki!..” diyerek çâresizliğini dile getirir. Olup bitenleri içeriden işiten Sâmi Efendi, hemen kapıya gelir ve o gönlü zedelenmiş talebesini içeriye buyur ederek, can sarayına alır. Onun vîrâne olmuş gönlünü, merhamet, şefkat ve muhabbetle ihyâ eder. Bu rakîk gönül üslûbu ile irşâda mazhar olan o şahıs da, bütün menfî hâllerinden kurtularak zamanla sâlihler zümresine dâhil olur.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 2, Erkam Yayınları

MAHMUD SÂMİ RAMAZANOĞLU (K.S.) KİMDİR?

MAHMUD SÂMİ RAMAZANOĞLU (K.S.) KİMDİR?

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
ALİ İHSAN YILDIZ HOCA KİMDİR?

Ömrünü ilme vermiş bir âlim Kırşehirli Ali İhsan Yıldız Hoca'nın hayatı... Kırşehir’de uzun yıllar manevî hizmetler yürüten Ali İhsan Yıldız...

Kapat