KISACA İSLAM’DA MÜKELLEF OLMANIN ŞARTLARI

0

Mükellef ne demek? Kısaca İslam’da mükellef olmanın şartları nelerdir?

Allâh’ın -celle celâlühü- emirlerini yapmakla vazifeli olan kimseye “mükellef” denir. Bir kimsenin mükellef olabilmesi için üç şart vardır:

1- Akıllı olmak: Aklı olmayan bir kimse, hiçbir ibadetle mükellef değildir.

2- Müslüman olmak: Müslüman olmayan bir kimse, ilk önce Müslüman olmakla mükelleftir. Allah -celle celâlühü-, Müslüman olmayanları kendine muhatap bile kabul etmediği için dünyada iken hiçbir ibadetle mükellef kılmamıştır. Müslüman olmayanlar, hiç şüphesiz âhirette cezasız kalmayıp ebedî olarak cehennemde kalacaklardır. (Bkz: el-Beyyine, 6)

3- Ergenlik (buluğ) çağına ermiş olmak: Ergenlik çağı, genellikle erkek- lerde 12-15; kızlarda ise 9-15 yaşları arası değişmektedir. Gençler, kız olsun, erkek olsun, 15 yaşına geldikleri zaman ergenlik alâmetleri görülmese bile mükellef, yani Allâh’ın -celle celalühü- emir ve yasaklarını yerine getirmekle so- rumlu sayılırlar.

Bu şartları taşıyan bir insanın, mü’min veya başka bir deyişle müslüman olabilmesi; yani dünya ve âhiret kurtuluşuna erebilmesi için birtakım şartlar vardır. Bunların ilki, Kelime-i Şehâdeti dil ile söyleyip kalp ile de tasdik ettikten sonra (birazdan detaylı anlatacağımız) dinin temeli kabul edilebilecek otuz iki farza inanması gerekmektedir.

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
EBU’L-HASAN HARAKANİ HAZRETLERİ KİMDİR?

Asrının Şeyhi, Mutasavvıf, Altın Silsile’nin altıncı halkası; Ebu’l-Hasan Harakani Hazretlerinin hayatı... Ebû’l-Hasan Harakānî Hazretleri takrîben hicrî 352 (m. 963) senesinde Bistam’ın...

Kapat