NE NEDİR?

NE NEDİR?
0

Câhiliye: İslâm’dan önceki küfür ve sapıklık devri anlamına gelir. CAHİLİYE KELİMESİNE ÖRNEK Kur’ân’ın, Rasûlullah’ın (s.a.v)…

NE NEDİR?
0

Buğz: Düşmanlık hissi, nefret, kin, içten düşmanlık göstermek anlamına gelir. BUĞZ KELİMESİNE ÖRNEK İyi insanları…

NE NEDİR?
0

Bid’at: Son­ra­dan mey­da­na çı­kan şey. Pey­gam­ber Efendimiz za­ma­nın­dan son­ra din­de ortaya çı­kan şey anlamlarına gelir.…

NE NEDİR?
0

Beşer: İnsan, insanlık, âdemoğlu anlamlarına gelir. BEŞER KELİMESİNE ÖRNEK Zîrâ Allâh ve Rasûlü’ne hakîkî muhabbetle…

NE NEDİR?
0

Beis: Zarar, ziyan, mahzur anlamlarına gelir. BEİS KELİMESİNE ÖRNEK İslâm, esas itibâriyle zekâtı aynî olarak…

NE NEDİR?
0

Bâtın: İç. İç yüz. Giz­li, gö­rün­me­yen. bâtınen: Bâtından, içten, dâhilen. bâtınî: Dâhilî, sır ve hakîkatle…

NE NEDİR?
0

Bâtıl: Boş, beyhûde, yalan, çürük, doğru ve haklı olmayan. Hak’tan gayrı olan. Hükümsüz olan anlamlarına…

NE NEDİR?
0

Bedevi: Çölde, çadırda, ibtidâî şartlarda yaşayan, medenî olmayan kişi anlamına gelir. BEDEVİ KELİMESİNE ÖRNEK Sohbet…

1 2 3 6