NE NEDİR?

NE NEDİR?
0

Ha­mi­yet: İn­san­da bu­lu­nan din, mil­let, va­tan, soy ve âi­le gay­re­ti; bun­la­rı ve baş­ka mu­kad­des­le­ri ko­ru­ma…

NE NEDİR?
0

Ham­de­le: “El­ham­dü­lil­lâh”ın kı­sa şek­li. Ki­tap­la­rın ba­şın­da bes­me­le­den son­ra ko­nur. HAMDELE KELİMESİNE ÖRNEKLER İşte yeme-içmede temizliğe…

FIKIH
0

Kefaret ne demektir? Kefaretin hükmü nedir? Kefaret nasıl ödenir? İşte cevapları… Kefaret kelimesi sözlükte “örten, gizleyen”…

NE NEDİR?
0

Hâiz: Mâlik, sâhip, taşıyan anlamlarına gelmektedir. HAİZ KELİMESİNE ÖRNEKLER Gerçekten insanın, halifetullah olmak itibâriyle hâiz…

NE NEDİR?
0

Hakkaniyet: Hakka uygunluk, doğruluk ve adâlet, insaflı hareket anlamına gelmektedir. HAKKANİYET KELİMESİNE ÖRNEKLER Başkalarından beklediğimiz…

NE NEDİR?
0

Mukaddes Emanetler’den “Hırka-i Şerif” nedir? Hırka-i Şerif kaç tane vardır? Hırka-i Şerif İstanbul’a nasıl getirilmiştir? Hırka-i…

NE NEDİR?
1

İslâm, sadece îman ve ibadetlerden ibaret bir hayat değildir. O, îman ve ibadetlere ilâveten, muâmelât,…

İHSAN
0

Küfran-ı nimet, kısaca nankörlük anlamına gelir. Allah’ın verdiği nimete karşı nankörlük etmektir. Nimeti kullanırken, nimetin…

1 2 3 22