NE NEDİR?

NE NEDİR?
0

Gi­rift: Bir­bi­ri­ne gi­rip do­la­şık bir hâl al­mış, ka­rı­şık, gi­ri­şik. Bir­bi­ri­nin içi­ne gir­miş dal­lar­dan mey­da­na ge­len…

NE NEDİR?
0

Gazve: Akın, gazâ, cenk, savaş. Din düşmanları üzerine yapılan sefer anlamlarına gelir. GAZVE KELİMESİNE ÖRNEKLER…

NE NEDİR?
0

Gazel: Kuruyarak dökülmüş ağaç yaprağı. Divan edebiyatı ve diğer İslâmi (Arap, Fars) edebiyatlarının en yaygın…

NE NEDİR?
0

Ga­zap: Kız­gın­lık, öf­ke, dar­gın­lık anlamlarına gelir. GAZAP KELİMESİNE ÖRNEKLER “Kalbi îmân ile mutmain olduğu hâlde…

NE NEDİR?
0

Gayr-i müslim: Müslüman olmayan. İslam’ı kabul etmemiş kişi anlamlarına gelir. GAYRİ MÜSLİM KELİMESİNE ÖRNEKLER Altınoluk:…

NE NEDİR?
0

Gayri meşru: Meşru olmayan, yolsuz anlamlarına gelmektedir. GAYRİ MEŞRU KELİMESİNE ÖRNEKLER ‘‘Cenâb-ı Hak; «Biz insanı…

NE NEDİR?
0

Garaz: Kötü kasıt, düşmanca niyet. Maksat, gâye, niyet. Hınç. GARAZ KELİMESİNE ÖRNEKLER Osmanlılar, husûsiyle can…

NE NEDİR?
0

Garâbet: Tuhaflık, yadırganacak hâl, gariplik anlamlarına gelmektedir. GARABET KELİMESİNE ÖRNEKLER İstişârenin neticesi mutlakâ tatbik edilmelidir.…

NE NEDİR?
0

Galebe:  Galip gelme, yenme. Üstünlük. Fazlalık, ekseriyet anlamlarına gelmektedir. GALEBE KELİMESİNE ÖRNEKLER Büyük fetihler sultânı…

NE NEDİR?
0

Gaflet: Gâfil olma hâli, gâfillik. Nefsin arzularına uyarak zamanı boşa geçirmek veya önemsiz şeylerle uğraşmak…

1 2 3 20