NE NEDİR?

NE NEDİR?
0

Ef­dal: Çok fa­zî­let­li, yük­sek de­re­ce­de. Ter­ci­he şâ­yân anlamlarına gelir. EFDAL KELİMESİNE ÖRNEK Rasûl-i Müctebâ -aleyhi…

NE NEDİR?
0

Ecnebi: Yabancı, garip, bîgâne. Başka bir devletin tebaası olan anlamına gelir. ECNEBİ KELİMESİNE ÖRNEK Bir-iki…

NE NEDİR?
0

Ecir: Bir iş veya hizmet karşılığı verilen şey, ücret. Sevap, sabır ve tevekkülün karşılığı mânevî…

NE NEDİR?
0

Ecdad: Cedler, atalar, dedeler demektir. ECDAD KELİMESİNE ÖRNEK Peygamber Efendimiz (s.a.s), baktığı her şeyden bir…

NE NEDİR?
0

Ebrar: İyilik yapanlar, hayır işleyenler, temiz ve takvâ sâhibi kişiler anlamına gelir. EBRAR KELİMESİNE ÖRNEK…

NE NEDİR?
0

Ecnebi: Yabancı, garip, bîgâne. Başka bir devletin tebaası olan anlamına gelir. ECNEBİ KELİMESİNE ÖRNEK Lâkin…

NE NEDİR?
0

Ebediyyet: Ebedîlik, sonsuzluk anlamlarına gelir. Ebediyyet kelimesine örnek olarak verilebilecek cümleler… EBEDİYYET KELİMESİNE ÖRNEK “Şüphesiz…

NE NEDİR?
0

Ebeveyn: Ana ve baba, vâlideyn anlamlarına gelir. EBEVEYN KELİMESİNE ÖRNEK Fakir bir kimse, dünya hayâtında…

NE NEDİR?
0

Ebedi: Sonsuz, dâimî anlamlarına gelir. Ebed sonsuzluk, dâimîlik anlamlarına gelir. EBEDİ KELİMESİNE ÖRNEK Hak katında…

NE NEDİR?
0

Düstur: Kânun, kâide demektir. DÜSTUR KELİMESİNE ÖRNEK Mekke’de nâzil olan bu ilk âyetler, eski âdetlerin…

1 2 3 10