NE NEDİR?

NE NEDİR?
0

Cuma selamlığı: Cuma namazı münâsebetiyle pâdişâhlar için yapılan merâsime verilen ad. CUMA SELAMLIĞI KELİMESİNE ÖRNEK…

NE NEDİR?
0

Dersaâdet: Saâdet kapısı, İstanbul anlamlarına gelir. DERSAADET KELİMESİNE ÖRNEK Yolda giderken Târih Baba, II. Bâyezid…

NE NEDİR?
0

Delâlet: Alâmet, işâret. Yol gösterme, kılavuzluk etme anlamlarına gelir. DELALET KELİMESİNE ÖRNEK Fahr-i Kâinât Efendimiz’in,…

NE NEDİR?
0

Ülfet ehli olmak, geçim ehli olmaktır. Başkasıyla anlaşabilen, kaynaşabilen ve kendisiyle beraber olmaktan huzur duyulan…

NE NEDİR?
0

Darvinizm: Darvincilik; Darvin tarafından ortaya atılan, bütün canlıların bir organizmanın tekâmül etmesi sonucunda meydana geldiği…

NE NEDİR?
0

Darüsselam : Cennet anlamına gelir. DARÜSSELAM KELİMESİNE ÖRNEK İlâhî hikmetler dershânesi olan şu imtihan âleminde,…

1 2 3 8