NE NEDİR?

NE NEDİR?
0

İLTİCA NE DEMEK?

İltica: Sı­ğın­ma, ba­rın­ma. Gü­ven­me, da­yan­ma. Duâ ve yakarış anlamlarına gelmektedir. İLTİCA KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER Arafat,…

NE NEDİR?
0

İHYA NE DEMEK?

İhya: Yeniden hayat kazandırma, canlandırma, uyandırma, diriltme, güçlendirme, tâzeleme, onarma, şenlendirme, îmâr. Bir arâziyi tarım…

NE NEDİR?
0

İTİDAL NEDİR?

Adl kökünden masdar olup klasik sözlüklerde “iki aşırı tutum ve davranış arasındaki orta hal” şeklinde…

Akaid
0

RIZIK NE DEMEK?

Rızık nedir? Ehl-i sünnete göre rızık anlayışı nasıldır? Allah rızkı nasıl dağıtır? İslam’da rızık ve…

Akaid
0

TEVEKKÜL NE DEMEK?

Tevekkül ne demek? İslam dininde tevekkül anlayışı nasıldır? Tevekkül nedir, örnekleri… Tevekkül sözlükte “güvenmek, dayanmak,…

NE NEDİR?
0

İKRAR NE DEMEK?

İkrar: İnancını, fikrini açıkça söyleme. Tasdîk, kabul.  Îtiraf. Kararlaştırma, kararlı hâle getirme anlamlarına gelmketedir. İKRAR…

NE NEDİR?
0

İHVAN NE DEMEK?

İhvan: Yakın arkadaşlar, samimî dostlar, kardeşler. Bir topluluğa, tarikata vb. mensup olanlar anlamlarına gelmektedir. İHVAN…

NE NEDİR?
0

İHTİYAT NE DEMEK?

İh­tiyat: Bir ko­nu­da ge­le­ce­ği de dü­şü­ne­rek dik­kat­li, ted­bir­li ha­re­ket et­me; öl­çü­lü dav­ran­ma. Uzak gö­rüş­lü­lük, ba­sî­ret.…

1 2 3 33