İNSANLARIN ŞERRİNDEN KORUNMA YOLLARI

0

Kötü insanların şerrinden nasıl korunabiliriz? İşte kötü insanların şerrinden korunmanın yolları…

Haset eden kimsenin şerrinden korunmak için bazı tedbirlerin alınması gerekir. Bir kısım âyetlere dayanarak bu tedbirlerden bazısını şöyle zikredebiliriz:

1) Hasetçinin şerrinden Allah’a sığınmak: “Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım” (el-Felak, 113/5) âyet-i kerîmesinde bu hususa vurgu yapılmaktadır.

2) Sabr etmek ve takvaya yönelmek: Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Size bir iyilik dokunsa, bu onları tasalandırır. Başınıza bir musibet gelse, buna da sevinirler. Eğer sabreder ve takva sahibi olursanız, onların hilesi size hiçbir zarar vermez.” (Al-i İmrân, 3/120)

3) Mümkün olduğu kadar ihsan ve ikramda bulunarak hasetçinin zararından korunmak, hasetçi ve muzır kimselerin kalplerindeki kötülük ateşini onlara iyilik ederek söndürmek. Âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulmaktadır: “…Onlar kötülüğü iylikle savarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar.” (el-Kasas, 28/54)

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.” (Fussilet 41/34)

Bunun yanında Allah’ın maddî ve mânevî lütfuna mazhar olan kişinin israftan kaçınması ve davranışlarını başkalarının kıskançlığına sebep olmayacak şekilde ayarlaması gerekmektedir. Bu, hem dinî bir vazife hem de insanlığa karşı bir nezakettir.

Kaynak: Üsve-i Hasene 2, Erkam Yayınları

KÖTÜLÜKLERE KARŞI OKUNACAK DUA

Paylaş.

Yorumlar