İNSANIN İKİ DÜŞMANI

0

Cenâb-ı Hak; hayat imtihanında bize musallat olup, muvaffakiyetimize mâni olmayan çalışan iki düşman verdi: Nefs ve şeytan.

Cenâb-ı Hakk’a yaklaşabilmek için bu iki düşmanı bertaraf edebilmemiz lâzım.

Kâinattaki vaziyetimiz de buna bir misal:

Güneş muazzam bir ateş topu. Âdetâ cehennem… Dünyanın merkezi de mağma… O da bir ateş denizi… İki ateş arasında Cenâb-ı Hak bize huzur ve selâmet içinde bir hayat yaşatıyor.

Aynı şekilde nefs ve şeytanın tasallutundan Allâh’a sığınarak, istikamet içinde bir hayat yaşayabilirsek, âhirette ebedî kurtuluşa nâil olanlardan oluruz.

Bu iki ateş karşısında tek çaremiz: Allah’a iltica.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Sayı: 162

Paylaş.

Yorumlar