İMANIN TADINA NASIL VARIRIZ?

0

Müslüman ibadetlerinden, manevi hayatından yani imanının tadını nasıl alınır? İşte imanın tadına vardıracak dört şey…

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Kim Allah’a ve Resûl’e itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!” (Nisâ, 69)

İMANIN TADINA VARDIRACAK DÖRT ŞEY

Rasûlullah (sav) buyurdular:

  • “Allah’ı (c.c) Rab,
  • İslâm’ı din,
  • Hz. Muhammed’i (s.a.v) peygamber olarak benimseyip
  • onlardan râzı olan kimse imanın tadını tatmıştır.” (Müslim, İmân 56)

KIYAMET NE ZAMAN?

Sahâbe-i kiramdan Enes bin Mâlik (ra) anlatıyor:

Rasûlullah (sav) Efendimiz’e bir adam geldi ve:

“–Yâ Rasûlâllah! Kıyamet ne zamandır?” diye sordu. Efendimiz (sav) :

“–Kıyamet için ne hazırladın?” buyurunca o da:

“–Allah ve Rasûlü’nün muhabbetini…” cevabını verdi.

Bunun üzerine Rasûlullah (sav) Efendimiz:

“–Öyleyse sen sevdiğinle beraber olacaksın.” buyurdular.

Enes (ra) bu rivâyetin devamında der ki:
“İslâm’a girmekten başka hiçbir şey, bizi Allâh’ın Nebîsi’nin; “Öyleyse sen, sevdiğinle beraber olacaksın.” sözü kadar sevindirmemiştir. İşte ben de Allâh’ı ve Rasûlü’nü, Ebû Bekir’i ve Ömer’i seviyorum. Her ne kadar onların yaptıklarını yapamadıysam da, onlarla beraber olmayı ümîd ediyorum.” (Müslim, Birr, 163)

PEYGAMBERİMİZE NE KADAR YAKINIZ?

Rasûl-i Ekrem (sav) Efendimiz’i, O’na duyduğumuz aşk nisbetinde ve O’na yakınlaşabildiğimiz ölçüde tanıyabiliriz. Çünkü aşkın seviyesi kadar, âşık ile mâşuk arasında bir hissiyat benzerliği yaşanır. “Kişi sevdiği ile beraberdir.” (Buhârî, Edeb, 96) hadîsi de bu kalbî beraberliği ifâde eder. Yani seven, sevgisi nisbetinde sevdiğine benzemeye, onun şahsiyetinden hisse almaya başlar. Rasûlullah (sav) Efendimiz’den elde etmemiz gereken en mühim mânevî tahsil de, iç dünyamızı O’nun gönül dokusundaki hissiyât ile müşterek hâle getirebilmektir.

Kaynak: Altınoluk Dergisi, 2g1d.com

İMANIN LEZZETİNİ TADAN ÜÇ KİMSE

İMANIN TADI NASIL ALINIR?

İMANIN TADI NASIL ALINIR?

Paylaş.

Yorumlar