EN MÜKEMMEL MUALLİM

0

Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin kaleme aldığı iki yeni kitap “Kutlu Doğum”a özel basıldı.

O’NUN -sallâllâhu aleyhi ve sellem- EĞİTİM LİSÂNI

Peygamber Efendimiz’in eğitim lisânını anlatıldığı eserde Efendimiz’in eğitim usûlleri sıralanıyor.

Cenâb-ı Hak, Son Peygamberine en büyük mucize olarak “Kelâmullah”ı bahşetti.

Kur’ân-ı Kerim; fasâhat ve belâgatiyle nazil olduğu çağdan kıyamete kadar, cümle edebiyat erbabına meydan okudu. Onun karşısında en merhametli lisan erbabı bile aciz kaldı.

Cenâb-ı Hak, Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e yardım olarak cevamiu’l-kelim hususiyeti, yani az sözle çok mânâ ifade etme kudreti bahşetti.

onun__egitim_lisani

Efendimiz  -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ashâbını ilahi kelam ile feyiz dolu sohbetiyle, güller açan lisanıyla tesbih etti.

Çünkü; Din dille öğretilir. Dil ile tesir edilir. Yaşayan bir kalbe dil tercüman olur.

Cenâb-ı Hak, bizden bir Kur’3an lisanı istiyor. Bu lisanın en güzel, en muşahhas örneği Fahr-i Kainat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in ümmetine tevdi ettiği lisandır. O’nun ab-ı hayat hükmündeki hadis-i şeriflerindeki lisandır. O’nun lisanı; en güzel, en zarif ve en latif, yani gönüllere huzur tevzî eden lisandır.

Bu kitapçıkla, o muhteşem lisandan ve o lisanın bilhassa eğitici, terbiye edici hususiyetlerinden bir hulâsa olmak üzere kaleme alındı.

Unutmamalı ki; Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘in eğitim lisanını ve tebliğ usûllerini tahsil ve tatbik etmek, hepimizin vazifesidir.

O’NUN -sallâllâhu aleyhi ve sellem- EĞİTİM LİSÂNI, Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Yayıncılık, 2015

Kitabı temin etmek için tıklayınız

O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- NASIL ÖĞRETİRDİ?

Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i, bizzat Cenâb-ı Hak terbiye etti.  İnsanlığın terbiyesini de Rabbimiz Fahr-i Kainat Efendimiz’e tevdi buyurdu. O’nu rahmeten li’l-âlemin olarak gönderildi. İnsanlığa en müstesna insan terbiyecisi , en mükemmel muallim ve rehber olarak lutfetti.

Dolayısıyla; kendimizi ve nesillerimizi, Rabbimiz’in arzu buyurduğu kamil insan modelinde, razı olduğu bir kul kıvamında yetiştirebilmek hususunda muhtaç olduğumuz yegane usûl;

O’nun eğitim metodu, O’nun terbiye sistemi…

Zira; O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- üsve-i hasenedir.

En alt seviyeden en üst kademeye kadar, kıyamete kadar devam edecek asırlara örnek şahsiyettir. O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- insanda tecelli eden ilahi bir mûcizedir. O’nun tatbikatı, Rabbimiz’in talimatıdır.

O’nun terbiyesinin en güzel örneği de ashab-ı kiram hazretleridir. O sahabe-i kiram ise;

Tevhid mücadeleleriyle, meşakkatlere sabır ve tahammülleriyle, fedakarlıklarıyla, diğergamlıklarıyla, takva hassasiyetleri ve ihsan şuurlarıyla, İslam’ı yaşamak ve yaşatmak azimleriyle, güzel ahlaklarıyla Fahr-i Kainat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e berrak birer ayna oldular ve Allah’ın rızasına eriştiler.

Onlar insanlık tarafından asla unutulmuyor. Fani hayatlarından sonra da kıssalarıyla gönüllerde yaşamaya devam ediyorlar.

o_nasil_ogretirdi

Kur’ân-ı Kerim, bize ashab-ı kiramı örnek gösteriyor ve rıza-yı ilahiye erişmek için, onlara ihsan üzere tabi olmamızı ferman buyuruyor.

Ashab-ı kiram, sözde değil, fiilde ve hâlde sahabi idi. Bizim de ashab-ı kiram gibi, Resulullah Efendimiz’in haliyle hallenebilmemiz zaruri..

Onları Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz terbiye etti. Bu usûlleri tahsil ve tatbik edebilirsek, biz de Efendimiz’in terbiyesine nail olmuş oluruz.

Bu eserde de hadis-i şeriflerden yola çıkarak, Efendimiz’in terbiye sistemi nakledilmeye çalışılıyor.

O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- NASIL ÖĞRETİRDİ, Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Yayıncılık, 2015

Kitabı temin etmek için tıklayınız

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
SAFÂ-MERVE TEPELERİ ÖNEMİ VE SA’Y

Safâ ve Merve Tepeleri, bugünkü Zemzem Kuyusu’nun bulunduğu noktada susuzluktan bunalmış olan İsmâil -aleyhisselâm-’ın vâlidesi Hazret-i Hâcer’in telâş ve heyecan...

Kapat