BÖYLE ZENGİNLİK OLUR MU?

0

Zengin olan kimse ölçüsünü kaçırıp da sırf para kazanmak kastı ile evine, ailesinin yanına muntazam bir surette güler bir yüzle gelemiyor ve terbiyesi ile meşgul olması icab eden yavruları ile yakından meşgul olamıyor ise bu ne biçim zenginliktir?

Servet sahibi oldukları halde, işlerini genişletmek hususunda ifrata giden bir sınıf vardır. Halbuki fazla hırsa kapılıp, huzuru kaybetmek suretiyle haram helâl demeyib çok büyük yükler altına girmek uygun değildir. Bu altından kalkıla- mayacak borçlar dolayısıyla çok büyük şirketlerin eriyib gittiğine şahid oluyoruz.

Zengin olan kimse ölçüsünü kaçırıp da sırf para kazanmak kastı ile evine, ailesinin yanına muntazam bir surette güler bir yüzle gelemiyor ve terbiyesi ile meşgul olması icab eden yavruları ile yakından meşgul olamıyor ise bu ne biçim zenginliktir?

Bu zengin kimsenin, mal yığmak gayesiyle bütün ömrü yabancı memleketlerde geçiyor ise:

Evini, barkını, ailesini, çocuklarını ihmal ediyorsa

Bu ne biçim zenginliktir?

Bu zenginlik hırsı, insanı sıhhatinden, neşesinden, huzurundan hulâsa her türlü rahatından ederse:

Bu ne biçim zenginliktir?

Bu zenginlik kişiye can sıkıntısı veriyor, dolayısıyla kumar, kadın, içki gibi sefahat yollarına sevkediyorsa

Bu ne biçim zenginliktir?

Bu kısma girenler en zavallı bedbahtlardır. Fazla zenginlik iftihar, övünme vesîlesi değildir. Cenâb-ı Hak hristiyan, yahudi ve mecûsîlere daha fazlasını vermektedir.

Kaynak: Âile Saâdeti, Sâdık Dânâ, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
İLAHİ ADALETİN TECELLİSİ

Tarihin silinmez sayfaları şâhittir ki, kim hayatı boyunca rüzgâr ekmişse, neticesinde dâimâ fırtına biçmiş; tabağına ne doğramışsa kaşığına o gelmiştir....

Kapat