BİLİMİN AÇIKLAYAMADIĞI SIR

0

Dünyada bilimin açıklayamadığı sır, hala aklın çözemediği birçok hadise bulunuyor. 

Kaliforniyalı Jim Clinging, kendisini tesir altında bırakan bir hâtırasını şöyle nakleder:

“Liseyi bitirdikten sonra eczacılık eğitimi almaya başladım. Kimya dersleri bilhassa dikkatimi çekiyordu. Teknolojinin ancak 1500 derece ısıda üretebildiği amonyak, insan vücudu tarafından 37 derecelik vücut ısısında meydana getiriliyordu. İlim bunu açıklayamıyordu. Tahsilim sırasında böyle misallerle çok karşılaştım. O hâlde, bu hiç aksamayan düzenin mutlaka bir kurucusu vardı. Allah’ın varlığını içimde hissediyordum…” (A. Arı – Y. Karabulut, Neden Müslüman Oldum, s. 143)

İnsana bu hissi veren sayısız hakikat vardır. Bunların birçoğunu gündelik hayatımızda müşahade edip dururuz, ancak nedense üzerinde pek düşünmeyiz.

Son derece mükemmel ve üstün vasıflarla tezyin edilmiş bir vaziyette dünyaya gelen insanoğlu, Allah inancını fıtratında getirir. Kendi üzerinde ve kâinatta seyrettiği muhteşem âhenge bakarak bu inancını kuvvetlendirir. Anne-babasının ve diğer insanların, muhtelif sebeplerle saptırması ve yanlış yönlendirmesi olmazsa, kâinâtı, insandan çok daha kuvvetli ve yüce bir zâtın yarattığını kolayca idrâk edebilir.

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Ebedi Yol Haritası İslam, Erkam Yayınları

NAMAZ HAKKINDAKİ SIR BİLİM İNSANLARINA SECDE ETTİRİYOR!

Paylaş.

Yorumlar