BERZAH ALEMİ NEDİR? ALEMİ BERZAH NE DEMEK?

0

Alem-i berzah: Ölülerin rûhlarının kıyâmete kadar bulunacağı yer anlamında kullanılır.

ALEM-İ BERZAH KELİMESİNE ÖRNEK

Gerçekten gurbet, varlıkların menşeinden itibâren çeşitli safhalardan geçerek gerçekleştiği için bulunduğu yerden bir evvelki mekâna doğru muhtelif tezâhürler arz eder. Meselâ insan, önce rûhlar âleminde bulunmakta iken, bu mekândan ayrılarak ana rahminde mekân tutar. Sonra dünyâya gelir. Dünyâda da çeşitli mekân değişikliklerine
uğrayabilir. Oradan “âlem-i berzah”a göçer. Ve nihâyet Rabbine döner.

*****

Dostlarından biri, Mârûf-i Kerhî Hazretleri’ne:
“–Ey Mârûf! Seni bu derece ibâdete sevk eden nedir?” diye sormuştu.
Hazret sükût etti. Arkadaşı ısrâr ederek:
“–Ölümü hatırlamak mı?” dedi.
Mârûf-i Kerhî cevap verdi:
“–Ölüm dediğin nedir ki?”
“–Kabir ve âlem-i berzahı düşünmek mi?”
“–Kabir dediğin nedir ki?”
Arkadaşı yine ısrâr ederek:
“–Cehennem korkusu veya cennet ümîdi mi?” diye sordu. Bunun üzerine Mârûf-i Kerhî Hazretleri şu muhteşem cevâbı verdi:
“–Bunlar da nedir ki?!. Bu saydığın şeylerin hepsini elinde tutan Zât-ı Kibriyâ öyle yüce bir Rab’dır ki, eğer
O’na karşı derin bir muhabbet ve iştiyâka sâhip olabilirsen, bu dediklerinin hepsini sana unutturur. Allâh
ile aranda bir mârifet, bir muhabbet meydana gelir ve bu sâyede O, saydıklarının hepsinden seni kurtarır!”

*****

Vazifelendirilişinden sonra kıyâmete kadar gelecek bütün insanların ebedî saâdeti, ancak ve ancak Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’ın risâletini tasdîk etmek, yâni müslüman olmakla mümkündür. Bununla beraber, İslâmî tebliğ onlara ulaşmamış ve onlar İslâm’dan haberdar olamamışlarsa mâzurdurlar. Böyleleri, âlem-i berzahta bekleşirler. Bu husus, mahşerde mîzandan sonra belli olacaktır. » diye cevap vermişler.

HER İNSANIN YAŞAYACAĞI BERZAH HAYATI NEDİR?

HER İNSANIN YAŞAYACAĞI BERZÂH HAYATI NEDİR?

BERZAH HAYATI NE DEMEKTİR?

BERZAH HAYATI NEDİR?

BERZAH HAYATI NEDİR?

Paylaş.

Yorumlar