Yüzakı Dergisinin Temmuz 2021 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 197. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Temmuz 2021 sayısı “Muhtaç Olduğumuz Nesil” başlığıyla yayınlandı.

“Muhtaç Olduğumuz Nesil” kapağıyla çıkan Yüzakı dergisinin 197. sayısı şu şekilde takdim edildi.

YÜZAKI DERGİSİNİN 197. SAYISI

Tanzimat nesli, Jöntürkler, İttihatçılar, 10 yılda 15 milyon -hâşâ- «yaratılan» Köy Enstitüsü nesli, 68 Kuşağı, anarşiye tırmanan ideolojik nesiller, 80 sonrası siyasetten uzaklaşan hippi nesiller ve şimdi de Z kuşağı...

Evlâtlarını zamanın tahribatlarından koruyamayınca nesilleri suçlamak öteden beri var. Hâlbuki Hazret-i İbrahim tek başına bir ümmet iken, Hazret-i İsmail’le geleceğin nesillerini inşâ etme hamlesini gerçekleştirdi.

Peygamber Efendimiz; câhiliyyenin zifirî noktasında, karanlıklardan şikâyet etmek yerine;

  • Erkam ve Suffe çakmaklarını çaktı.
  • Sirâc-ı münîr oldu.
  • Fazîlet Medeniyetini inşâ edecek nesilleri yetiştirdi.

Nesil hususunda ümitvâr olmalı ve gayretli olmalı. Ümitsizlik aşılayan, karamsar ve kötümser tablolardan uzak durmalı. Çalıştıkça ümit var. Babasıyla mâbed inşâsında çalışan, sa‘ye koşan İsmailler varsa, ümit var.

Evlâdının ve nesillerinin îmânıyla dertlenen İbrahimler varsa, ümit var. Ebû Cehillerden İkrimeler devşiren bir medeniyetiz biz. Ümitsizlik yok, ümit var. 15 Temmuz’da silâhların, tankların, uçakların karşısına dikilen gençlerin varsa, ümit var.

Gayretlerimizi korona tedbirleri törpüledi, körelttiyse, şimdi yaz vakti. Tatil plânları yerine gençlik hizmetlerinde hasat vakti. Hava sıcak ama cehennem daha sıcak. Nefsimiz hizmete soğuk, ama nesillerin kayıp gitme ihtimali daha tüyler ürpertici.

MUHTAÇ OLDUĞUMUZ NESİL

başlığı ile Kur’ân neslini, îman neslini, Kayı boyunu, 400 atlıyla gelip 3 kıtaya uzanan çınarı hatırlıyoruz.

Mehmed Âkif’in;

Âsım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek,

İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek!

diye tarif ettiği kıvâmın muvaffakiyetli sürdürücüsü 15 Temmuz neslini.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali Eşmeli; Hazret-i İbrahim ve oğlu İsmail’den, İmrân ailesi ve Fahr-i Âlem Efendimiz’e hayırlı nesiller yetiştirme gayretlerinin anahtar kelimelerini tespit etti.

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi;«İslâm’da Keyfiyetli Nesil» hakikatini, Hâce Musa Topbaş -rahmetullâhi aleyh-’in câlib-i dikkat tavsiyeleri ve îkazları ile ifade etti. Kıssalardan ibrette Kurban hakikati, fedâkârlık buuduyla karşımızda.

Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, tasavvufun izini Ashâb-ı Suffe neslinde süren Ahmed Zerkûk’tan gündemimize ışık tutuyor. İbâdetlerden lezzet alma meselesinde de mühim hatırlatmalarda bulunuyor. Nesil iddialarının algı şekillendirme gayretleri cinsinden olduğuna dair îkazlar var dosyamızda. Nesil senin yetiştirdiğindir. Bu bahiste keyfiyet de kemiyeti ehemmiyetsizleştirir.

Yazarlarımız; Filistin şehidleri, Taksim Camii ve cemaate devam hasleti, neslin temelinin atıldığı evlilik müessesesinde dikkat edilecekler gibi birçok mevzuyu ele aldılar. 15 Temmuz’a dair şiirler ve hâtıralar, düne, güne ve yarınlara dair nice yürek sözleri...

Dergiyi temin etmek için tıklayın!

İslam ve İhsan

İYİLİĞİ EMİR KÖTÜLÜKTEN NEHİY İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

İyiliği Emir Kötülükten Nehiy İle İlgili Ayet ve Hadisler

İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRMAKLA İLGİLİ AYETLER

İyiliği Emredip Kötülükten Sakındırmakla İlgili Ayetler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.