Salatı Melevan Arapça ve Fazileti

Salatı Melevan nedir? Rivayete göre Salatı Melevan nasıl geçiyor? Salatı Melevan'ı okumanın fazileti nedir? Salatı Melevan'ın Arapçası ve anlamı...

Anlamı:

Ey Allah’ım! Gece gündüz değiştiği müddetçe, asırlar birbirini takip ettikçe, yenilenenler tekrarlandıkça, kutup yıldızları göründükçe, Efendimiz Muhammed’e ve âline salât eyle. O’nun ruhuna ve ehl-i beytinin ruhlarına bizden tahiyyat ve selâm eyle, merhamet et ve mübârek kıl ve kıyamet gününe kadar ona çokça selâm eyle.

SALATI MELEVAN'IN RİVAYETİ

Rivâyete göre maddi sıkıntıya düşen bir derviş rüyasında Peygamber Efendimizi görmüş, halini arz edince kendisine Sultan Mahmud’a giderek sıkıntısını giderecek maddî yardımı istemesini tavsiye etmiştir. Derviş “Efendim padişah beni kapısından kovar, ona ne diyeyim ki benim ihtiyacımı görsün, kapısından kovmasın?” deyince Efendimiz; O’nun bana yatmadan evvel otuz bin, yataktan kalkarken de otuz bin salavât getirdiğini haber ver” demiş.

Gazneli Mahmud dervişin bu söylediklerini duyunca ihtiyacından fazlasını ona hediye etmiş. Derviş çekildikten sonra padişahın etrafında bulunan devlet erkânı hükümdara, sürekli yanında bulunduklarını, bu kadar salavâtı ne zaman ve nerede çektiğini sorarlar. O’da “ulemâ-yı ehl-i yakînden duyduğuna göre aşağıda yazılı salavâtı her kim bir defa okursa on bin defa salavât çekmiş gibi olduğunu, kendisinin de yatmadan önce üç defa, kalkarken de üç defa çektiğini böylece otuzardan altmış bin defa okumuş gibi olduğunu söylemiştir. Yücer, agm., s.259

Kaynak: Yrd. Doç Dr. Veysel Akkaya, Kalplere Şifa Salavat ve Dualar, Erkam Yayınları

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN DUALARI

KURAN’DA GEÇEN DUALAR

  

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Çok şık lar

Yorum Ekle