Amentü Duası

Amentü ne demek? Amentü duası nedir? Amentü duasının Arapçası, okunuşu ve anlamı.

Arapça’da “inandım” anlamına gelen âmentü, Kur’an’da üç yerde, söz sahibinin imanını açıklarken kullandığı bir ifade olarak geçer. (bk. Yûnus 10/90; Yâsîn 36/25; eş-Şûrâ 42/15) Şûrâ sûresinde doğrudan doğruya Hz. Peygamber’e “âmentü” demesi emredilir.

Âmentü terim olarak, iman esaslarını kısa ve öz olarak ihtiva eden metni ifade etmek için kullanılır.

Âmentünün metni şudur:

AMENTÜ DUASI

Amentü Duası Arapça:

Amentü Duası Okunuşu:

“Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî mine’llāhi teâlâ; ve’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakk eşhedü en lâ ilâhe illâllāh ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlüh.”

Amentü Duası Anlamı:

“Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna iman ettim. Ölümden sonra diriliş gerçektir. Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet ederim.”

İMANIN ŞARTLARI

İMAN ESASLARI NELERDİR?

İman Esasları Nelerdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Çok güzel tşk

Yorum Ekle