Zikir meclislerinin fazileti

HAYATIMIZ
1

Bu seviyede beden, kalbin zikri ile nûrlanmış, nefse rûhâniyet hâkim olmuş, îmân cevheri kalb cevheri…