zıhar kefareti ayeti

FIKIH
0

ZIHAR KEFARETİ NEDİR?

Sözlükte “sırt” anlamına gelen zıhâr kelimesi, kökü İslâm öncesi dönem Hicaz-Arap toplumuna kadar uzanan bir…