zemzem suyu mucizesi

İSLAM
0

ÜMMÜL KURA: MEKKE

Kur’ân-ı Kerîm’de Mekke için kullanılan “Ümmü’l-Kurâ” ne anlama geliyor? Mekke, Kur’ân-ı Kerîm’de “Ümmü’l-Kurâ”, “Bekke” ve…

Hanımlara Özel
0

ZEMZEM SUYU NASIL ÇIKTI?

İbrâhîm -aleyhisselâm-’ın Hacer vâlidemizle evliliğinin ardından imtihanlara dûçâr oldu… İbrâhîm -aleyhisselâm-’ın Sâre vâlidemizden çocuğu olmadı.…