zekatın farz olması

İSLAM
0

Esâsen İslâm’da zenginlik bizâtihî zemmedilmemiş, bilâkis muayyen esaslara riâyet edildiği takdirde methedilmiştir. Fahr-i Kâinât -sallallâhu…