Va‘d ve Vaîd

İSLAM
0

KUR’ÂN’IN MUHTEVÂSI

Kur’ân-ı Kerîm İslâm dininin temel kaynağıdır. İnsanları hem bu dünyada hem de âhirette mutluluğa kavuşturmak için…