Ubeydullah Ahrar hayatı

Abidevi Şahsiyetler
0

ALTIN SİLSİLE

Nakşibendi tarıkatının büyüklerini oluşturan Altın Silsile’de bulunan, Peygamber Efendimiz’den başlamak üzere peygamber vârisi meşâyıh-ı kirâm…