Toplumsal ilişkilerde borç ve borçlanma nasıl olmalı?