Tevrat

İSLAM
0

İSLAM’DA DÖRT KİTAP

İslam inancında imanın şartlarından biri “kitaplara iman”dır. Bu yüzden Allah, elçilerine suhuf ve kitaplar vahyetmiştir. …

İSLAM
0

İLÂHÎ KİTAPLAR

İlâhî kitaplar Allah kelâmı olmak bakımından aralarında farklılık bulunmamasına rağmen, hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin…