tesir

TEFEKKÜR
0

SAÂDET NE DEMEKTİR?

Vahyin rehberliğinden mahrum bir şekilde hakîkate ulaşma iddiâsındaki filozoflar, tesir edebildikleri insanları dâimâ saâdet yerine…