“lâ ilâhe illallah” deyin canınızı ve malınızı kurtarın