ÖMRÜNÜZÜ TEFEKKÜR EDİNİZ!

0

Ramazân-ı Şerîfler, aynı zamanda, “hayat ve ölüm” üzerinde ciddî bir tefekkür vesîlesidir.

Düşünmeliyiz ki geçen Ramazan’da aramızda olup da bu Ramazan’da âhirete intikal etmiş nice din kardeşlerimiz var.

Dolayısıyla bu Ramazan’ı, son Ramazan’ımız olabileceği şuuruyla ganimet bilip ihyâsı için ciddî bir gayret içinde olmamız îcâb eder.

Ramazân-ı Şerîf, Cenâb-ı Hakk’ın ilâhî bir lûtuf olarak senede bir aylığına bize gönderdiği bir “Tanrı misâfiri” hükmündedir. O misâfiri güzelce karşılamak, râzı ederek ağırlamak ve memnun ederek uğurlamak; onu bizlere lûtfeden Rabbimiz’in rızâ ve muhabbetine vesîledir. Biz de Ramazân-ı Şerîf’i bu şuur ve idrâk ile ihyâ edelim ki, Cenâb-ı Hakk’ın lûtfuyla ebedî bir bayram huzuruna nâil olalım.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altınoluk Dergisi, 364. Sayı, Haziran 2016

Paylaş.

Yorumlar