Önceki yazıyı okuyun:
KALP HUZURU NEREDEDİR?

“Bir aceb nûr kim Güneş, pervânesi…” diyerek Güneş’in dahî Fahr-i Kâinât Efendimiz’in etrafında âdeta pervâne olduğunu mecâzen ifade ediyor. Kalpleri...

Kapat