HAYSİYET NE DEMEK?

0

Haysiyet: Değer, kıymet, şeref, îtibar gibi anlamlara gelmektedir.

HAYSİYET KELİMESİNE ÖRNEKLER

Parmak izi nasıl ki bir nevî kimlik ise bir mü’minin tefekkür ve tahassüsündeki vasıf da onun mânevî kimliği mesâbesindedir. Dolayısıyla insanlık haysiyetine lâyık bir seviyede ve yaratılış gâyesine uygun bir şekilde yaşayıp rûhen derinlik kazanmak isteyen bir mü’min, Kur’ân-ı Kerîm’in gösterdiği tefekkür iklîmine girmek mecbûriyetindedir. Zira ibadetlerde huşû, kalpte incelik, insanlarla münâsebetlerde nezâket, ancak böyle bir tefekkürle elde edilebilir.

*****

Karıncanın, içinde yaşadığı yeri, nimeti ve ondaki güzellikleri bilme imkânı yoktur. Ancak insan, tefekkür ve tahayyülü sâyesinde nice âlemleri dolaşabilir. İlâhî sanat hârikalarını idrâk edebilir. Allah Teâlâ’nın insana lûtfettiği, sayılamayacak kadar sonsuz nîmetlerine mukâbil, kendi hiçlik ve acziyetini kavrayıp şükür secdelerine varabilir. Bunu ancak “insan” olan yapabilir. Yâhut diğer bir tâbirle ancak bunu yapabilenler, insanlık şeref ve haysiyetini taşıyabilirler. Zira insan, yaratılış itibârıyla tefekkür istîdâdına sahip bir varlıktır. Tefekkür istîdâdını kullanmaya kullanmaya onu körelmeye terk ederse, o ilâhî emânete ihânet etmiş ve insanlığının en mühim vasıflarından birine vedâ etmiş olur.

*****

Kâinâtı tefekkür eden insan, Yüce Rabbimizin murâdını kavrayıp, O’nun her şeyi bir gâye ile yaratarak kullarının hizmetine verdiğini idrâk etmelidir. Sonra da Cenâb-ı Hakk’a karşı mes’ûliyetlerini düşünüp kulluk vazifelerine ihtimam göstermelidir. Zira Cenâb-ı Hakk’ın bu muazzam ikram ve ihsanları karşısında duygusuz ve nankör kalmak, insanlık şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayan çok acı bir gaflettir!

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
NURUOSMANİYE CAMİÎ TARİHİ

Nuruosmaniye Camiî ve Külliyesi kim tarafından yapılmıştır? Nuruosmaniye Camiî nerede? Nuruosmaniye Camiî ve Külliyesi; tarihi, özellikleri, hakkında bilgi... Nuruosmaniye Camiî...

Kapat