GERÇEK İNFAK

0

Gerçek infak nasıl olur?

Gerçek infak; ihlâs, merhamet, şefkat ve diğergâmlık dolu bir yürekle, mahzun ve mağmum gönüllere yönelmek sûretiyle Allah rızâsının aranmasıdır. Başkalarının mahrûmiyetini telâfî için, bütün imkânlarla muhtaçların yardımına koşmaktır.

ŞÜKÜR İFADESİ

Rabbimiz, aslında insanlık şerefinin en tabiî bir îcâbı ve merhametle yoğrulmuş selîm vicdanların en asil bir ifâdesi olan infâkı, ictimâî ibâdetlerin en mühimlerinden biri kılmıştır. Şüphesiz ki bu, O’nun müstesnâ lutuflarından biridir. Yani Rabbimiz, kullarına lutfettiği nîmetlerin cüz’î bir kısmının, bir şükür ifâdesi olarak yine kendisine takdîm edilmesini irâde buyurmuş, buna mukâbil infâkı; günahlara kefâret vesîlesi ve ebedî saâdetin en mühim ecir kapısı eylemiştir.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından 1, Erkam Yayınları

İNFAK NEDİR?

Paylaş.

Yorumlar