BERAT GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

0

Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Berat gecesinin önemini ve faziletini anlatıyor. Berat gecesinin önemi ve fazileti ve bu gece yapılacak dua ve ibadetler…

Beraat Kandiliʼne giriyoruz. Mâlum, Şâban-ı Şerîfʼin 14. gününü 15. gününe bağlayan gece. Büyük bir lûtuf gecesi, ihsan gecesi, ikram gecesi.

Velhâsıl Beraat gecesi, Levh-i Mahfuzʼdan intikaller, Levh-i Mahfuzʼdan tahakkuk sahasına geçmesi. Bu sene doğacak ve öleceklerin yazılması, rızıkların indirilmesi, amellerin ilâhî huzûra yükseltilmesi.

Kurʼânʼın nüzulüyle ilgili mübârek iki gece, Kurʼân ile ilgili iki gece, Beraat gecesi ve Kadir gecesi.

Beraat gecesi, ilm-i ilâhîden topluca zâhir olup meleklere yazdırıldığı gecedir. Kadir gecesi, fiilen indirildiği gecedir. Yani Kurʼân-ı Kerîmʼin dünya semâsına icmâlen nüzûlü/inişi Beraat gecesinde, tafsîlen nüzûlü de Kadir gecesindedir.

Yani Kurʼân-ı Kerîm Beraat gecesinde Levh-i Mahfuzʼdan Dünya semâsında Beytiʼl-Mâmurʼa indirildi. Mâlum, Beytiʼl-Mâmûr, Kâbeʼnin izdüşümüne düşen Beyt. Kadir gecesi ise oradan kısım kısım Rasûlullahsallâllâhu aleyhi ve sellemEfendimizʼe indirilmeye başlanması.

Bu geceye “Leyle-i Mübâreke” denir, bereketli bir gece. “Leyle-i Berâe” denir. “Leyle-i sâk”, vesîka gecesi denir. “Leyle-i rahme” ve rahmet gecesi denir. Böyle bir mübârek gecenin içine giriyoruz.

BERAAT GECESİ İBADETLERİ

Bu gece, ilticâ gecesi, istiğfar gecesi, günahlardan uzaklaşma gecesi. Velhâsıl Cenâb-ı Hakkʼın rahmet-i ilâhiyyesine kavuşabilme gecesi.

Bu gece, “Duâlar ve Virdler” eserinde Sâmi Efendi Hazretleriʼnin üç Yâsîn okunması, akşamla yatsı arası mümkünse. Bu üç Yâsînʼden sonra yine orada yazılı bir duâ var, o duânın okunması.

Bir vesîle, saîd kullardan, Cennetlik kullardan olabilme ilticasıyla; diğeri, hayırlı bir ömür ilticasıyla; diğeri de kazalardan-belâlardan emîn olabilme ilticâsıyla.

BERAT KANDİLİ NEDİR? BERAT GECESİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

BERAT GECESİ NASIL İBADET EDİLİR?

BERAT GECESİ YAPILACAK İBADETLER

Paylaş.

Yorumlar