İLAHİ SANAT

BİR BARDAK SUYUN HİKÂYESİ

Bir bardak suyun hikâyesi nasıl oluyor? Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi anlatıyor... https://www.yout ...

HAFIZ FERRUH MUŞTUER'DEN ÇOK GÜZEL KUR'ÂN TİLAVETİ

Kur'ân okuma yarışmasında dünya birinciliği bulunan Hafız Ferruh Muştuer Hoca'dan çok güzel iki Ku ...

MEVLÂNÂ'NIN DİLİNDEN HAKÎKAT ARAYIŞI

Hazret-i Mevlânâ -kuddise sirruh-, yaşayan, hisseden bir gönlün mâcerâsını, müşahhas bir kitaba dö ...

ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLME HAKİKATİYLE İLGİLİ AYETLER

Öldükten sonra dirilme ile ilgili ayetler... ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLME HAKİKATİYLE İLGİLİ AYETLER Dün ...