Önceki yazıyı okuyun:
SAMİ EFENDİ’NİN HAYATI VE TASAVVUFİ GÖRÜŞLERİ

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin hayatının ve tasavvufi görüşlerinin anlatıldığı "Mahmud Sami Efendi" (Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri) kitabı çıktı. Vahit Göktaş'ın...

Kapat