Yazar

t.g

CENAZEDE ÜMMET-İ MUHAMMED’E HUSUSİ ECİR

Cenazede Ümmet-i Muhammed’e hususi ecir nedir? Peygamberimizin bize müjdelediği ecir ne kadar? Cenaze ile ilgili hadisler nelerdir? Bu hadisleri nasıl anlamalıyız? Hasta ziyaretinin önemi nedir? Cenazenin bekletilmesi ile ilgili peygamberimizin hadisi nedir? Peygamberimizin cenaze arkasından yaptığı dua nedir? Dr. Murat Kaya anlatıyor… Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Her kim

ZEKAT İSLAM’IN KÖPRÜSÜDÜR

Dinimizde zekatın ve sadakanın önemi nedir? Zekat ile ilgili ayetler nelerdir? Zekat ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimizin sahabelerle zekat ve sadaka ile ilgili konuşmaları nasıl olmuştur? Dr. Murat Kaya anlatıyor… Talha bin Ubeydullah (r.a) şöyle anlatır: “Necid ahâlîsinden saçı başı darmadağın (fakîr) bir kişi Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in huzûr-u âlîlerine geldi. Uzaktan sesini karmakarışık duyuyor fakat

ALLAH’IN EN ÇOK SEVDİĞİ AMEL HANGİSİDİR?

Allah’ın en sevdiği amel hangisi? Bu ameli nasıl yapmalıyız? Bununla ilgili hadisler neler? Bu konuyla ilgili kıssalar neler? Peygamberimiz Hz. Ayşeyi neden susturdu? Allah amellerimize verdiği sevabı neden keser? Melekler cennette bize inşa ettiği köşkü yapmayı neden durdurur? Dr. Murat Kaya anlatıyor… Hz. Âişe (r.a) vâlidemizin anlattığına göre birgün Peygamber Efendimiz (s.a.v) onun yanına girmişti.

İMANI GÜZELLEŞTİREN HASLET

İmanımızı nasıl güzelleştirebiliriz? İhsan nedir? Allah’ın günahlarımızı örtmesi için ne yapmalıyız? İyi bir Müslümanın alameti nedir? İmanımızı ihsan ile güzelleştire bilir miyiz? İhsan ile ilgili hadisler nelerdir? Bu hadislerden ne anlamalıyız? Dr. Murat Kaya anlatıyor… Ebû Saîd el-Hudrî (r.a)’ten rivâyet edildiğine göre o Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını işitmiştir: “Bir kul müslüman olur ve İslâm’ını

KIBLE DEĞİŞTİĞİNDE SAHABELERİN TEPKİSİ

İlk kıblemiz neresiydi? Kıble değişince neler oldu? Kıblenin değişmesinin iyi yanları nelerdi? İkinci kıblemiz neresi? Kıblenin değiştiğini duyan sahabeler ne tepki verdi? Dr. Murat Kaya anlatıyor… Berâ (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) Medîne’ye ilk teşrîflerinde Ensâr’dan olan ecdâdı (veya diğer lafza göre dayıları)na misâfir oldular. On altı veya on yedi ay Beytü’l-Makdis’e

DİNİMİZ HER ŞEYİYLE KOLAYLIK DİNİDİR

“Bu din her şeyiyle kolaylıktan ibarettir.” hadisini nasıl anlamalıyız? İbadetlerimizi eksiksiz yapa bilir miyiz? Bu konu ile ilgili hadisler nelerdir? Dr. Murat Kaya anlatıyor… Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Bu din her şeyiyle kolaylıktan ibarettir. Kim (amellerim eksiksiz olsun diye) kendini zorlarsa din mutlakâ ona gâlib gelir (ve

GÜNAHLARIMIZA KEFARET OLAN AMEL

Cihat nedir? Cihadın önemini anlayabiliyor muyuz? Cihatla ilgili hadis ve ayetler nelerdir? Sahabelerin cihada bakış açısı nasıldı? Dr. Murat Kaya anlatıyor… Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: «Kulum sadece bana îmânı ve peygamberlerimi tasdiki sebebiyle evinden çıkıp Benim yolumda cihâda giderse, ona şu iki şeyi

HER GECEYİ KADİR BİLMEK

Kadir gecesinin önemini anlayabiliyor muyuz? Kadir gecesi ile ilgili peygamberimiz ne buyurmuştur? Kadir gecesini konu alan ayetler hangileridir? Dr. Murat Kaya anlatıyor… Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre o şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurdular: “Kim, îmânından dolayı ve (yalnız Allah’tan ecrini umarak) ihlâsla Kadir Gecesi’ni ibâdet ve tâatle geçirirse geçmiş günahları mağfiret edilir.”

ÖLÜLERİN GÖRDÜKLERİNİ GÖRSEYDİNİZ ONLARI UNUTURDUNUZ

Hz. Ali (r.a.) bir cenazede bulundu. Ölü mezara konunca aile efradı bağıra bağıra ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Hz. Ali (r.a.) “Ne ağlıyorsunuz? Vallahi eğer ölülerin gördüklerini, görseydiniz, onları unuturdunuz. Azrail hiç kimse kalmayıncaya kadar gidip, gelecek” dedi. Sonra ayağa kalkarak ahiret hayatını anlatan şu konuşmayı yaptı. Cafer bin Muhammed babasından o da dedesinden naklediyor: Hz.

PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN MÜNAFIK BİRİNİN ÖZELLİKLERİ

Münafıklık nedir? Münafıklığın alâmetleri nelerdir? Birinin münafık olduğunu nasıl anlarız? Peygamberimiz münafık birinin özelliklerini nasıl anlatıyor? Sahabelerin bu konudaki hassasiyetleri nelerdir? Dr. Murat Kaya anlatıyor… Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Münâfığın alâmeti üçtür: – Konuşurken yalan söyler, – Vaad ettiği vakit sözünde durmaz, – Kendisine bir şey emniyet