zâhir ulemâsı

Kıssâlar
0

BİR HİKÂYE NİCE HİSSE

Cenâb-ı Hak, mahlûkātı, tefekküre medâr olacak şekilde çeşit çeşit yaratmıştır. Milletlerin atasözleri, deyimleri, darb-ı meselleri;…