Yûnus Emre

TEFEKKÜR
0

AŞKI ZEHİRLEYEN HUY

Müʼminin Hakkʼa vuslat yolculuğunda en mühim vâsıtası, yaratılışından gelen bu muhabbet istîdâdıdır. Mevlânâ Hazretleri buyurur:…

GÜNDEM
0

GERÇEK TASAVVUF NEDİR?

Meselâ gönül dünyamızda “tasavvuf” mefhumunun müstesnâ bir mevkii bulunmaktadır. Fakat günümüzde pek çok dînî mefhum…