utbe bin gazvanın hayatı

Kıssâlar
0

ZÜHD NEDİR?

Zühd; kalbi, fânî varlıklara bağlamamak, onlardan lüzûmu kadar ve asgarî seviyede istifâde ederek asıl ebedî…