Türk asker

ETKİNLİK
0

İkinci Abdülhamid tarafından “Gazi” unvânı verilerek “Mâbeyn-i Humâyun Müşîri” yani “Saray Maraşalı” yapılan, dört oğlundan…