Ticârî ve iktisâdî hayat

Cemiyet Hayatımız
0

MÜLK ALLAH’INDIR

İslâm’da mülk, Allâh’ındır. Haksız menfaat, fâiz, istismar, karaborsa, gabn-i fâhiş (kandırmak sûretiyle değerinin çok üstünde…