KÜÇÜK VE MUNTAZAM DOKUMA MAKİNELERİ; İPEK BÖCEKLERİ

0

Zarif ipekli kumaşlar gördüğünüzde, onun, küçük bir canlının yediği yaprak vesilesiyle üretildiğini hiç düşündünüz mü? Küçücük bir canlı, ipeği, iradesi ve bilinci olmadan nasıl oluyor da dokuma makinesinden çok daha kaliteli ve hatasız bir şekilde üretebiliyor? 

İnsan ile âlem arasında büyük benzerlikler ve nisbetler vardır. Nitekim kâinatın âlem-i kübrâ (makrokozmos); insanın ise, onun her şeyiyle küçük bir kopyası olan âlem-i suğrâ (mikrokozmos) olduğu dile getirilir.

Bunun sebebi, âlemin insanın imtihanı için yaratılmış olması ve kâinattaki her şeyin insanın hizmetine âmâde kılınmasıdır. Her şey, tedâîleriyle, tefekkür ettirdikleriyle insana kendi hakikatini anlatır.

Bu sebeple ârif bir gönülle bakıldığında; âlemin her köşesi, hattâ Şeyh Sâdî’nin tabiriyle bir ağacın bir tek yaprağı bile nice dîvanlar söyler.

YAPRAKLAR ZARİF İPEKLERE DÖNÜŞÜR

Evet, o yaprak, ilâhî rahmete el açmış; Güneş’in vesile kılındığı enerjiyi, gıdaya çevirip ağacın gövdesine taşır. İnsan ve sâir mahlûkata gıda olur, gölge sağlar. Bu câzibeyle yanına gelenlerden, ağacın kökleri istifâde hâlindedir.O yaprak, yerine göre ipek böceğine gıda olur, en zarif ipeklere döner. Bitkilerle beslenen bir mahlûka gıda olur, insan için et ve süte dönüşür. Kuruyup dökülen yapraklar da daha küçük nice canlıya rızık ve toprağa gıda olur.

O bir tek yaprakta, bugün «ekolojik sistem» deyip geçilen daha nice hârikulâde hâller ve maceralar seyredilir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Sayı: 76

TEFEKKÜR NEDİR? NASIL TEFEKKÜR EDİLİR?

Paylaş.

Yorumlar