Kategori

Nübüvveti

PEYGAMBERİMİZİN TUTTUĞU NAFİLE ORUÇLAR

Resûlullah Efendimiz, farz olan Ramazan orucunu büyük bir şevkle edâ ettikten sonra, sık sık nâfile oruç tutmaya da devam ederdi. Bilhassa pazartesi ve perşembe günleri oruçlu olmayı tercih ederdi. Efendimiz pazartesi ve perşembe günleri oruçlu olmayı tercih etmesinin sebebini şu şekilde îzah ederdi: “Ameller, Allah Teâlâ Hazretlerine pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben, amelimin

İSLAM TARİHİNDE İLK CUMA NAMAZI VE İLK HUTBE

İslam tarihinde ilk Cuma namazı ne zaman ve nerede kılındı? İlk Cuma namazını kim kıldırdı? İlk Cuma hutbesinin konusu ne oldu? İşte ilk Cuma namazı ve okunan ilk hutbe… Hicret yolculuğunda Kuba’da on dört günlük bir misâfirlikten sonra Allâh Resûlü ve berâberindekiler, Medîne’ye hareket ettiler. PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN İLK CUMA NAMAZI VE HUTBESİ Günlerden Cuma idi.

PEYGAMBER EFENDİMİZ HANGİ KONULARDA BİAT İSTEMİŞTİR?

Akabe biatı nedir? Rasûlullâh Efendimiz, sahabelerden hangi konularda biat istedi? Fitne zamanlarında ne yapmamız gerekir? Dr. Murat Kaya anlatıyor. Birinci Akabe gecesinde bey’at eden ve on iki nakîbin biri bulunan, Bedir ashâbından Ubâde bin Sâmit -radıyallâhu anh- şöyle buyurur: “Rasûlullâh Efendimiz, etrâfında ashâbından bir cemâat olduğu halde şöyle buyurdular: «Allâh’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık

HENDEK SAVAŞI’NDAKİ DİPLOMASİ VE İSTİHBARAT BAŞARISI!

Hendek Gazvesi ile müşriklerin Hz. Peygamber’i ve Müslümanları ortadan kaldırmaya yönelik son teşebbüsleri de başarısızlıkla sonuçlanmış oldu. Hendek Savaşı’nda, düşmanın başarısızlığında Hz. Peygamber’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Yahudiler ile onların müttefiği olan Arap kabilelerinin arasını açmak üzere uyguladığı siyaset ve diplomasinin yanında derin bir istihbarat çalışması yapmasının da önemli rolü olmuştur. Hz. Peygamber’in -sallâllâhu aleyhi ve

İHTİYAÇ SAHİBİ MUDAR KABİLESİNİ GÖREN PEYGAMBERİMİZ NE YAPTI?

İhtiyaç sahibi birisini veya birilerini gördüğünde ne yapmalı? Sadece dua edip haline mi bırakmalı yoksa ihtiyacının giderilmesi için çaba mı göstermeli? Peygamber Efendimiz’in Mudar kabilesinin hâl-i perişan vaziyetini gördükten sonra yapmış olduğu yardım çağrısı, ümmet için çizilmiş bir rota niteliği taşıyor.  Cerîr bin Abdullah-radıyallâhu anh-, şâhid olduğu bir hâdiseyi şöyle anlatır: “Bir gün erken vakitlerde

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN CESARET VE KAHRAMANLIKLARI

Peygamber Efendimiz’in cesaret ve kahramanlıklarından örnekler… Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Hazretleri yüksek şahsiyetlerine yaraşır bir şecaat ve kahramanlık timsâli idiler. Daha çocukken “Lât ve Uzza hakkı için” diyerek kendisinden bir şey istenildiğinde böyle cevap verdiler. “Onlar adına benden bir şey istemeyin. Vallahi onları sevmediğim kadar hiç bir şeyi sevmez değilim.” On yedi yaşında

UHUD SAVAŞI

Uhud Dağı nerededir? Uhud Savaşı ne zaman, nerede ve kimler arasında yapıldı? Uhud Savaşı’nın sebep ve sonuçları nelerdir? İbret tecellîleriyle dolu bir savaş: Uhud Savaşı… Uhud Savaşı’nın kısaca tarihi… UHUD SAVAŞI KISACA Uhud Savaşı, 23 Mart 625’te Medine yakınlarındaki Uhud Dağı’nda Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapıldı. Savaşın sebebi, Bedir Savaşı’nda hezimete uğrayan Mekkeli müşriklerin

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN MEKKE DÖNEMİ

Mekke dönemi kaç yıl sürdü? Mekke döneminde neler oldu? Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke döneminin özeti… Cenâb-ı Hak, mü’minlerin hicret etmelerine, ancak ıztırap ve çileyle geçen on üç senelik bir dönemden sonra izin vermiştir. On üç yıllık bir zulmün ardından mü’minlerin îmânı itmi’nâna ermiş, kalpler feyiz ve rûhâniyet ile dolmuştur. Yâni mü’minler, îmanlarının bedelini ödemişlerdir. PEYGAMBER

PEYGAMBERİMİZİN MEDİNE DÖNEMİ

Medine dönemi nedir? Peygamberimizin Medine döneminde neler yaşandı? Medine döneminde meydana gelen hadiseler, gazveler, anlaşmalar ve Peygamberimizin (s.a.v) Medine dönemi hakkında kısaca bilinmesi gereken her şey… Peygamber  -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz 622 yılndan Mekke’den Medine’ye hicret etmesi ile Medine dönemi başlamış ve kronolojik olarak aşağıdaki olaylar vuku bulmuştur. İşte sizler için hazırladığımız Medine dönemi

AYET VE HADİSLERLE MİRAÇ GECESİ YAŞANANLAR

İsra ve Miraç hadisesi, hicretten 18 ay evvel vukû bulmuştur. Ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ışığında Miraç’ta vuku bulan tüm hadiseler… MÎRAÇ NEDİR? Mîrâc, göğe çıkma, yükselme, Hazret-i Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in göğe çıkarak Allâh Teâlâ ile görüşmesi anlamına gelmektedir. MİRAÇ GECESİNİ ANLATAN İSRÂ SÛRESİ İsrâ ve Mîrâç olarak ifâde edilen bu ilâhî ikram,