DOSYALAR

DOSYALAR
0

Akâid: Akîdeler, kâideler, İslâm’ın inanç ve îman esasları anlamına gelir. Akîde: İtikad, îman, dînî inanış.…

1 2 3 4 5 6 14